despre confidențialitatea datelor tale

Informații generale

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L (deținătoarea proiectului wineventure.ro), cu sediul social în județul Prahova, municipiul Ploiești, Aleea Cirezarilor, nr. 3, bloc 25A, scara A, et. 1, ap. 7 (puncte de lucru în București), în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet wineventure.ro. („Site-ul”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

1.Dacă ești client al Site-ului, S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L va prelucra datele tale cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de facturare, adresă de livrare, date referitoare la modul în care utilizezi Site-ul, de exemplu,  comportamentul , preferinţele, obişnuințele tale în cadrul S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizezi în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.
Dacă pentru a îți crea cont de utilizator pe Site, utilizezi contul tău de Facebook sau Google, S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail.
În cazul în care alegi să îți creezi cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa ta de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizezi comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L, iar contul creat va fi șters automat.

2.Dacă ești vizitator al Site-ului, S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L va prelucra datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizezi în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactezi în acest fel.

Scopurile și temeiurile prelucrării

1.Dacă ești client al Site-ului, S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L prelucrează datele tale cu caracter personal astfel:
• pentru desfășurarea relației contractuale dintre tine şi S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea ta asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.
Temei: Prelucrarea datelor tale în acest scop are la bază contractul încheiat între tine și S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L, definit în cuprinsul Termenilor și Condițiilor. Furnizarea datelor tale cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre tine și S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L.
• pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor tale în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a îți oferi serviciile prin intermediul Site-ului.
• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă alegi să-l furnizezi. Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale poți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, poți să te dezabonezi prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru tine.
• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii experienței oferite pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru tale.

2.Dacă ești vizitator al Site-ului, S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L prelucrează datele tale cu caracter personal astfel:

• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă alegi să îl furnizezi. Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale poți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru tine.
• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența oferită pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru tine.

Durata pentru care îți prelucrăm datele

Ca principiu, S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L va prelucra datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
În cazul în care ești client, vom prelucra datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În situaţia în care ești client și îți exerciți opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin email la hello@wineventure.ro, S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L va interpreta această acțiune ca opțiunea ta de a te dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care te ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegi să îți ștergi contul de utilizator, nu îți vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să te informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor tale cu caracter personal. În cazul în care dorești să nu îți mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă dorești ștergerea datelor, îți poți exercita drepturile detaliate la punctul ”Drepturile de care beneficiezi” de mai jos. În cazul în care soliciți ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.
Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L poate dezvălui datele tale către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru administrarea Site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L prin intermediul Site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L nu vor fi transferate în afara României.

Drepturile de care beneficiezi

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiezi de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. THE TRAVELING TULIP S.R.L poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consideri necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a-ți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne scrii la adresa de email: protectiadatelor@wineventure.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, te rugăm să accesați următorul link.